verkopen van je oude telefoon!

Het nieuwe leven van je oude telefoon.

Het nieuwe leven van je oude telefoon.

In Nederland bevinden zich miljoenen telefoons, zelfs meer telefoons dan dat er mensen zijn. Een groot deel van deze telefoons ligt ongebruikt in een kast op keukenla. Vroeg of laat komen deze telefoons in het milieu terecht en dat is, door alle schadelijke elementen die in een telefoon verwerkt zijn, niet goed als deze niet op een juiste manier verwerkt worden.
De meeste milieuvriendelijkste manier is natuurlijk het inleveren van je oude telefoon (tegen geld of voor een goed doel). Dan krijgt diezelfde telefoon (eventueel na reparatie) een tweede leven. Echter bij telefoons die ‘total loss’ zijn of ouder dan 5 jaar is dit geen optie.
Om te voorkomen dat na het weggooien schadelijke stoffen in het milieu terecht komen is het van groot belang dat deze “oude telefoons” op een juiste manier gerecycled worden. Zo kunnen de verwerkte metalen uit de telefoon worden gerecycled.

Richtlijn

In augustus 2004 is de zogehete WEEE (Waste from Electrical and Electronical Equipment) richtlijn opgesteld door de EC (Europese Commissie). Deze richtlijn is speciaal opgesteld om de afvalstromen binnen de EU te gaan beperken, omdat in de voorafgaande jaren de afvalstroom duidelijk is toegenomen. Tevens wilde de EC dat in 2008 minimaal 80% van de elektrische apparaten (waaronder mobiele telefoons) ingezameld en gerecycled wordt. Vanaf augustus 2005 is de producent van de elektronische apparaten verantwoordelijk gesteld voor de inzameling en het recyclen van de elektronische producten.

Feitje: In Nederland worden per jaar meer dan vijf miljoen(!) nieuwe mobieltjes verkocht. De Nederlandse mobieltje markt is een duidelijke vervangingsmarkt. De afgelopen drie jaar zijn er dus 15 miljoen mobiele telefoons verkocht. De markt voor gerecyclede toestellen is ongeveer net zo groot.

Bovengrondse mijn

Het Wuppertal Instituut heeft in 2007 onderzocht hoeveel kilo oude telefoons bij particulieren en bedrijven in Nederland liggen, conclusie: 2000 ton!
Als je dit omrekend naar een gemiddelde inhoud van materialen in een mobiele telefoon komt dat neer op:

  • 7 ton zilver
  • 680 kilo goud
  • 260 kilo palladium
  • 261 ton koper

Absurd veel dus!

Je hoort de laatste tijd veel over de CO2 uitstoot en het gat in de ozonlaag, dus als we nu deze levensverlengingen en recycling omrekenen naar CO2 komt dat (bij het recyclen van 2,5 miljoen oude telefoons en het verlengen van het leven van 2,5 miljoen oude telefoons) op 12,6 kilo/CO2 uitstoot. Om te verduidelijken: dit komt neer op meer dan 9800 auto’s op de weg gedurende 1 jaar.
Verder levert de recycling ook nog eens 160 miljoen kilowatt elektriciteit op, dat is genoeg om bijna 14 duizend huishoudens op te laten draaien gedurende 1 jaar.
Bovenop dit alles reduceren we de afvalberg nog eens met 750 ton en creƫren we een vermindering van maar liefst 315 ton giftig afval.

Het recycle proces

Het recycle proces bestaat uit vier fases, de verschillende fases zijn:

  1. Vermalen
  2. Proefmonsters nemen voor analyse
  3. Insmelten (door een chemisch proces versmelten de edelmetalen zich met koper tot een koperfractie, andere metalen zoals ijzer en zink verbinden zich met lood)
  4. De verschillende fracties worden verder behandeld, en zo gescheiden in 17 verschillende metalen die klaar zijn voor hergebruik.

Ook de batterijen die in oude telefoons zitten worden gerecycled. Zo worden nieuwe batterijen gemaakt van oude, Samsung maakt bijvoorbeeld gebruik van deze techniek.

Tweede leven

Het zou zou maar kunnen dat je oude telefoon verwerkt wordt in weg, pion, verkeersdrempel of een ring.
Verder kunnen de teruggewonnen stoffen gebruikt worden als katalysator en zelfs als goudvoorraad bij banken.
Leuk om te weten: In Olympische medailles in 2010 waren ook oude telefoons gebruikt.